User Tools

Site Tools


31-22291-heitifer-la-gi

Heitifer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 2 tháng 2 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22291
Tên thay thế 1989 CH5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7913836
Viễn điểm quỹ đạo 3.5888510
Độ lệch tâm 0.1249903
Chu kỳ quỹ đạo 2081.1741152
Độ bất thường trung bình 205.48118
Độ nghiêng quỹ đạo 17.74327
Kinh độ của điểm nút lên 139.85713
Acgumen của cận điểm 280.34241
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

22291 Heitifer (1989 CH5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 1989 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22291 Heitifer
31-22291-heitifer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)