User Tools

Site Tools


31-22278-protitch-la-gi

Protitch
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Debehogne
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22278
Đặt tên theo Milorad B. Protić
Tên thay thế 1983 RT3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0865784
Viễn điểm quỹ đạo 3.0298410
Độ lệch tâm 0.1843599
Chu kỳ quỹ đạo 1494.5231332
Độ bất thường trung bình 336.96421
Độ nghiêng quỹ đạo 11.68747
Kinh độ của điểm nút lên 329.77098
Acgumen của cận điểm 60.70053
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

22278 Protitch (1983 RT3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1983 bởi H. Debehogne ở Đài thiên văn Nam Âu.

Nó được đặt theo tên Milorad B. Protić, một nhà thiên văn học Serbi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22278 Protitch
31-22278-protitch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)