User Tools

Site Tools


31-22276-belkin-la-gi

Belkin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 21 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22276
Tên thay thế 1982 UH9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7368420
Viễn điểm quỹ đạo 3.5117062
Độ lệch tâm 0.3381629
Chu kỳ quỹ đạo 1552.7881325
Độ bất thường trung bình 28.65930
Độ nghiêng quỹ đạo 7.86111
Kinh độ của điểm nút lên 9.26712
Acgumen của cận điểm 343.69491
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

22276 Belkin (1982 UH9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 10 năm 1982 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22276 Belkin
31-22276-belkin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)