User Tools

Site Tools


31-22263-pignedoli-la-gi

Pignedoli
Khám phá và chỉ định
Nơi khám phá Osservatorio San Vittore
Ngày khám phá 3 tháng 9 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22263
Tên thay thế 1980 RC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7820956
Viễn điểm quỹ đạo 3.0752616
Độ lệch tâm 0.2662283
Chu kỳ quỹ đạo 1382.4629430
Độ bất thường trung bình 66.11529
Độ nghiêng quỹ đạo 11.02219
Kinh độ của điểm nút lên 170.64495
Acgumen của cận điểm 241.15947
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

22263 Pignedoli (1980 RC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 9 năm 1980 ở Osservatorio San Vittore.

Nó được đặt theo tên Antonio Pignedoli, a mathematics professor ở Military Academy of Modena.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser ngày 22263 Pignedoli (1980 RC)”. NASA Jet Propulsion Laboratory. Ngày 2 tháng 10 năm 2003. Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2011. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22263 Pignedoli
31-22263-pignedoli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)