User Tools

Site Tools


31-22260-ur-la-gi

22260 Ur là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1569.5168439 ngày (4.30 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 19 tháng 10 năm 1979 by A. Mrkos ở Đài thiên văn Kleť ở České Budějovice, Czech Republic.[2]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
  2. ^ “(22260) - Minor Planet Tên”. www.klet.org. Truy cập ngày 10 tháng 3 năm 2010. 
31-22260-ur-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)