User Tools

Site Tools


31-22254-vladbarmin-la-gi

22254 Vladbarmin là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1308.2234856 ngày (3.58 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1978 và đặt tên theo Vladimir Barmin.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2008. 
31-22254-vladbarmin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)