User Tools

Site Tools


31-22253-sivers-la-gi

22253 Sivers (tên chỉ định: 1978 SU7) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Lyudmila Zhuravlyova ở Đài vật lý thiên văn Crimean gần Nauchnyj, Ukraine, ngày 16 tháng 9 năm 1978. Nó được đặt theo tên Yakov Efimovich Sivers, a Russian statesman of the 18th và early 19th centuries.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 22001–23000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 22253 Sivers
31-22253-sivers-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)