User Tools

Site Tools


31-22249-dvorets-pionerov-la-gi

Dvorets Pionerov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 11 tháng 9 năm 1972
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22249
Đặt tên theo Pioneers Palace
Tên thay thế 1972 RF2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7314180
Viễn điểm quỹ đạo 2.8679420
Độ lệch tâm 0.2471048
Chu kỳ quỹ đạo 1273.7950218
Độ bất thường trung bình 99.26136
Độ nghiêng quỹ đạo 3.85228
Kinh độ của điểm nút lên 187.08354
Acgumen của cận điểm 148.30822
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

22249 Dvorets Pionerov (1972 RF2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 9 năm 1972 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22249 Dvorets Pionerov
31-22249-dvorets-pionerov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)