User Tools

Site Tools


31-22185-tiavnica-la-gi

22185 Štiavnica là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2089.4214334 ngày (5.72 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 29 tháng 12 năm 2000.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
31-22185-tiavnica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)