User Tools

Site Tools


31-22174-allisonmae-la-gi

Allisonmae
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 12 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22174
Tên thay thế 2000 XG28
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4001461
Viễn điểm quỹ đạo 2.8124851
Độ lệch tâm 0.0791038
Chu kỳ quỹ đạo 1536.8763228
Độ bất thường trung bình 315.73188
Độ nghiêng quỹ đạo 7.43591
Kinh độ của điểm nút lên 332.72964
Acgumen của cận điểm 71.69816
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

22174 Allisonmae (2000 XG28) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 12 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22174 Allisonmae
31-22174-allisonmae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)