User Tools

Site Tools


31-22173-myersdavis-la-gi

Myersdavis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 12 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22173
Tên thay thế 2000 XE25
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2102375
Viễn điểm quỹ đạo 2.8836271
Độ lệch tâm 0.1321962
Chu kỳ quỹ đạo 1484.6515486
Độ bất thường trung bình 319.36590
Độ nghiêng quỹ đạo 9.64179
Kinh độ của điểm nút lên 342.26905
Acgumen của cận điểm 71.26093
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

22173 Myersdavis (2000 XE25) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 12 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22173 Myersdavis
31-22173-myersdavis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)