User Tools

Site Tools


31-22165-kathydouglas-la-gi

Kathydouglas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22165
Tên thay thế 2000 WX137
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0458741
Viễn điểm quỹ đạo 2.5321531
Độ lệch tâm 0.1062202
Chu kỳ quỹ đạo 1264.9430623
Độ bất thường trung bình 32.25689
Độ nghiêng quỹ đạo 3.36586
Kinh độ của điểm nút lên 327.54334
Acgumen của cận điểm 156.15048
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.5

22165 Kathydouglas (2000 WX137) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 11 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22165 Kathydouglas
31-22165-kathydouglas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)