User Tools

Site Tools


31-22162-leslijohnson-la-gi

Leslijohnson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 29 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22162
Tên thay thế 2000 WS123
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0806588
Viễn điểm quỹ đạo 3.0109770
Độ lệch tâm 0.1827150
Chu kỳ quỹ đạo 1483.6772628
Độ bất thường trung bình 358.09529
Độ nghiêng quỹ đạo 4.23787
Kinh độ của điểm nút lên 83.53314
Acgumen của cận điểm 294.48804
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

22162 Leslijohnson (2000 WS123) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 11 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22162 Leslijohnson
31-22162-leslijohnson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)