User Tools

Site Tools


31-22161-santagata-la-gi

Santagata
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 29 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22161
Tên thay thế 2000 WR123
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4877292
Viễn điểm quỹ đạo 2.9781708
Độ lệch tâm 0.0897275
Chu kỳ quỹ đạo 1650.2356674
Độ bất thường trung bình 315.38219
Độ nghiêng quỹ đạo 2.47972
Kinh độ của điểm nút lên 20.46837
Acgumen của cận điểm 333.18474
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

22161 Santagata (2000 WR123) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 11 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22161 Santagata
31-22161-santagata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)