User Tools

Site Tools


31-22158-chee-la-gi

Chee
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22158
Tên thay thế 2000 WG101
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2012220
Viễn điểm quỹ đạo 2.8499038
Độ lệch tâm 0.1284232
Chu kỳ quỹ đạo 1466.0058292
Độ bất thường trung bình 343.97657
Độ nghiêng quỹ đạo 9.29040
Kinh độ của điểm nút lên 89.89802
Acgumen của cận điểm 328.40429
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

22158 Chee (2000 WG101) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 11 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22158 Chee
31-22158-chee-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)