User Tools

Site Tools


31-22157-bryanhoran-la-gi

Bryanhoran
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22157
Tên thay thế 2000 WQ99
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7597850
Viễn điểm quỹ đạo 3.4900862
Độ lệch tâm 0.1168506
Chu kỳ quỹ đạo 2017.7159948
Độ bất thường trung bình 64.74362
Độ nghiêng quỹ đạo 0.39623
Kinh độ của điểm nút lên 221.22295
Acgumen của cận điểm 289.37846
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

22157 Bryanhoran (2000 WQ99) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 11 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22157 Bryanhoran
31-22157-bryanhoran-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)