User Tools

Site Tools


31-22156-richoffman-la-gi

Richoffman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22156
Tên thay thế 2000 WQ94
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8608008
Viễn điểm quỹ đạo 2.7450056
Độ lệch tâm 0.1919761
Chu kỳ quỹ đạo 1276.4739365
Độ bất thường trung bình 91.92382
Độ nghiêng quỹ đạo 2.62778
Kinh độ của điểm nút lên 276.84171
Acgumen của cận điểm 95.04216
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

22156 Richoffman (2000 WQ94) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 11 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22156 Richoffman
31-22156-richoffman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)