User Tools

Site Tools


31-22155-marchetti-la-gi

Marchetti
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22155
Tên thay thế 2000 WQ88
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9878379
Viễn điểm quỹ đạo 2.6046217
Độ lệch tâm 0.1343036
Chu kỳ quỹ đạo 1270.9294724
Độ bất thường trung bình 142.79501
Độ nghiêng quỹ đạo 6.52177
Kinh độ của điểm nút lên 342.51498
Acgumen của cận điểm 22.61815
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

22155 Marchetti (2000 WQ88) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 11 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22155 Marchetti
31-22155-marchetti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)