User Tools

Site Tools


31-22153-kathbarnhart-la-gi

Kathbarnhart
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22153
Tên thay thế 2000 WT58
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2410412
Viễn điểm quỹ đạo 2.8188276
Độ lệch tâm 0.1141900
Chu kỳ quỹ đạo 1469.8137611
Độ bất thường trung bình 241.87180
Độ nghiêng quỹ đạo 1.64501
Kinh độ của điểm nút lên 161.85544
Acgumen của cận điểm 0.64055
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

22153 Kathbarnhart (2000 WT58) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 11 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22153 Kathbarnhart
31-22153-kathbarnhart-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)