User Tools

Site Tools


31-22152-robbennett-la-gi

Robbennett
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22152
Tên thay thế 2000 WG57
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9260136
Viễn điểm quỹ đạo 2.8659268
Độ lệch tâm 0.1961446
Chu kỳ quỹ đạo 1354.6295141
Độ bất thường trung bình 13.14366
Độ nghiêng quỹ đạo 2.13136
Kinh độ của điểm nút lên 169.12889
Acgumen của cận điểm 243.00985
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.3

22152 Robbennett (2000 WG57) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 11 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22152 Robbennett
31-22152-robbennett-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)