User Tools

Site Tools


31-22151-davebracy-la-gi

Davebracy
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22151
Tên thay thế 2000 WM56
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6703528
Viễn điểm quỹ đạo 3.2066984
Độ lệch tâm 0.0912610
Chu kỳ quỹ đạo 1839.8933025
Độ bất thường trung bình 243.34934
Độ nghiêng quỹ đạo 1.05592
Kinh độ của điểm nút lên 316.36571
Acgumen của cận điểm 20.52639
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

22151 Davebracy (2000 WM56) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 11 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22151 Davebracy
31-22151-davebracy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)