User Tools

Site Tools


31-22148-francislee-la-gi

Francislee
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22148
Tên thay thế 2000 WH46
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4818846
Viễn điểm quỹ đạo 2.9531368
Độ lệch tâm 0.0867066
Chu kỳ quỹ đạo 1636.2713358
Độ bất thường trung bình 17.66717
Độ nghiêng quỹ đạo 6.33258
Kinh độ của điểm nút lên 214.99451
Acgumen của cận điểm 64.40497
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

22148 Francislee (2000 WH46) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 11 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22148 Francislee
31-22148-francislee-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)