User Tools

Site Tools


31-22146-samaan-la-gi

Samaan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22146
Tên thay thế 2000 WM23
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5105429
Viễn điểm quỹ đạo 2.9970917
Độ lệch tâm 0.0883408
Chu kỳ quỹ đạo 1669.1720475
Độ bất thường trung bình 329.24927
Độ nghiêng quỹ đạo 7.49714
Kinh độ của điểm nút lên 163.83039
Acgumen của cận điểm 149.32143
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

22146 Samaan (2000 WM23) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 11 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22146 Samaan
31-22146-samaan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)