User Tools

Site Tools


31-22144-linmichaels-la-gi

Linmichaels
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22144
Tên thay thế 2000 VM37
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0353487
Viễn điểm quỹ đạo 2.6943399
Độ lệch tâm 0.1393308
Chu kỳ quỹ đạo 1328.3185863
Độ bất thường trung bình 85.96187
Độ nghiêng quỹ đạo 6.39588
Kinh độ của điểm nút lên 80.81105
Acgumen của cận điểm 284.64870
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

22144 Linmichaels (2000 VM37) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.[1]

  1. ^ JPL Small-Body Database Browser ngày 22144 Linmichaels
31-22144-linmichaels-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)