User Tools

Site Tools


31-22143-cathyfowler-la-gi

Cathyfowler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22143
Tên thay thế 2000 VL37
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8038174
Viễn điểm quỹ đạo 2.6641938
Độ lệch tâm 0.1925636
Chu kỳ quỹ đạo 1219.6207298
Độ bất thường trung bình 147.25637
Độ nghiêng quỹ đạo 0.66627
Kinh độ của điểm nút lên 250.84426
Acgumen của cận điểm 110.49037
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

22143 Cathyfowler (2000 VL37) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22143 Cathyfowler
31-22143-cathyfowler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)