User Tools

Site Tools


31-22142-loripryor-la-gi

Loripryor
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22142
Tên thay thế 2000 VC37
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8558003
Viễn điểm quỹ đạo 2.5561241
Độ lệch tâm 0.1587343
Chu kỳ quỹ đạo 1196.7281850
Độ bất thường trung bình 157.63306
Độ nghiêng quỹ đạo 5.29750
Kinh độ của điểm nút lên 150.41081
Acgumen của cận điểm 232.04066
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

22142 Loripryor (2000 VC37) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22142 Loripryor
31-22142-loripryor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)