User Tools

Site Tools


31-22140-suzyamamoto-la-gi

Suzyamamoto
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22140
Tên thay thế 2000 VW32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4866975
Viễn điểm quỹ đạo 3.0228577
Độ lệch tâm 0.0973146
Chu kỳ quỹ đạo 1670.0452610
Độ bất thường trung bình 240.52539
Độ nghiêng quỹ đạo 3.29355
Kinh độ của điểm nút lên 204.73900
Acgumen của cận điểm 208.38270
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

22140 Suzyamamoto (2000 VW32) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22140 Suzyamamoto
31-22140-suzyamamoto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)