User Tools

Site Tools


31-22139-jamescox-la-gi

Jamescox
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22139
Tên thay thế 2000 VU28
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0740864
Viễn điểm quỹ đạo 2.7005496
Độ lệch tâm 0.1312065
Chu kỳ quỹ đạo 1347.2984813
Độ bất thường trung bình 273.22430
Độ nghiêng quỹ đạo 5.81861
Kinh độ của điểm nút lên 113.40382
Acgumen của cận điểm 63.11785
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

22139 Jamescox (2000 VU28) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22139 Jamescox
31-22139-jamescox-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)