User Tools

Site Tools


31-22138-laynrichards-la-gi

Laynrichards
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22138
Tên thay thế 2000 VD25
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6873317
Viễn điểm quỹ đạo 3.6680211
Độ lệch tâm 0.1543092
Chu kỳ quỹ đạo 2069.0115349
Độ bất thường trung bình 153.52651
Độ nghiêng quỹ đạo 2.03135
Kinh độ của điểm nút lên 72.12276
Acgumen của cận điểm 296.77372
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

22138 Laynrichards (2000 VD25) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22138 Laynrichards
31-22138-laynrichards-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)