User Tools

Site Tools


31-22137-annettelee-la-gi

Annettelee
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22137
Tên thay thế 2000 VM15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2290113
Viễn điểm quỹ đạo 2.8241603
Độ lệch tâm 0.1177773
Chu kỳ quỹ đạo 1466.8966054
Độ bất thường trung bình 293.48958
Độ nghiêng quỹ đạo 1.70483
Kinh độ của điểm nút lên 197.85254
Acgumen của cận điểm 238.37406
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

22137 Annettelee (2000 VM15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22137 Annettelee
31-22137-annettelee-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)