User Tools

Site Tools


31-22134-kirian-la-gi

Kirian
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 25 tháng 10 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22134
Tên thay thế 2000 UA66
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5875734
Viễn điểm quỹ đạo 3.7009732
Độ lệch tâm 0.1770520
Chu kỳ quỹ đạo 2036.4739269
Độ bất thường trung bình 197.49808
Độ nghiêng quỹ đạo 1.33839
Kinh độ của điểm nút lên 329.30700
Acgumen của cận điểm 339.13880
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

22134 Kirian (2000 UA66) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 10 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22134 Kirian
31-22134-kirian-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)