User Tools

Site Tools


31-22132-merkley-la-gi

Merkley
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 10 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22132
Tên thay thế 2000 UD21
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6989072
Viễn điểm quỹ đạo 3.1833814
Độ lệch tâm 0.0823615
Chu kỳ quỹ đạo 1842.3533075
Độ bất thường trung bình 148.03564
Độ nghiêng quỹ đạo 2.65082
Kinh độ của điểm nút lên 148.63430
Acgumen của cận điểm 285.28184
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

22132 Merkley (2000 UD21) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 10 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22132 Merkley
31-22132-merkley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)