User Tools

Site Tools


31-22120-gaylefarrar-la-gi

Gaylefarrar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22120
Tên thay thế 2000 SO102
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8905440
Viễn điểm quỹ đạo 2.7143744
Độ lệch tâm 0.1789023
Chu kỳ quỹ đạo 1276.1048063
Độ bất thường trung bình 51.40928
Độ nghiêng quỹ đạo 4.16955
Kinh độ của điểm nút lên 207.80400
Acgumen của cận điểm 181.27297
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.9

22120 Gaylefarrar (2000 SO102) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22120 Gaylefarrar
31-22120-gaylefarrar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)