User Tools

Site Tools


31-22112-staceyraw-la-gi

Staceyraw
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22112
Tên thay thế 2000 QO181
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9579640
Viễn điểm quỹ đạo 2.7590520
Độ lệch tâm 0.1698294
Chu kỳ quỹ đạo 1322.9836324
Độ bất thường trung bình 55.48191
Độ nghiêng quỹ đạo 4.99260
Kinh độ của điểm nút lên 240.81891
Acgumen của cận điểm 159.39684
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

22112 Staceyraw (2000 QO181) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22112 Staceyraw
31-22112-staceyraw-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)