User Tools

Site Tools


31-22102-karenlamb-la-gi

Karenlamb
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 5 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22102
Tên thay thế 2000 JR61
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6409253
Viễn điểm quỹ đạo 2.9518577
Độ lệch tâm 0.0555953
Chu kỳ quỹ đạo 1708.0296085
Độ bất thường trung bình 234.33507
Độ nghiêng quỹ đạo 6.30967
Kinh độ của điểm nút lên 71.67513
Acgumen của cận điểm 197.80363
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

22102 Karenlamb (2000 JR61) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 5 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22102 Karenlamb
31-22102-karenlamb-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)