User Tools

Site Tools


31-22080-emilevasseur-la-gi

Emilevasseur
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22080
Tên thay thế 2000 AS161
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1609989
Viễn điểm quỹ đạo 2.5222121
Độ lệch tâm 0.0771294
Chu kỳ quỹ đạo 1308.7871277
Độ bất thường trung bình 292.00456
Độ nghiêng quỹ đạo 6.20154
Kinh độ của điểm nút lên 308.75054
Acgumen của cận điểm 293.10188
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

22080 Emilevasseur (2000 AS161) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 1 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.[1][2]

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22080 Emilevasseur
  1. ^ “JPL Small”. Truy cập 27 tháng 10 năm 2015. 
  2. ^ “MIT Lincoln Laboratory: 2005 Award Honorees”. Truy cập 27 tháng 10 năm 2015. 
31-22080-emilevasseur-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)