User Tools

Site Tools


31-22079-kabinoff-la-gi

boner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 8 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22079
Tên thay thế 2000 AU151
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0895157
Viễn điểm quỹ đạo 3.0149335
Độ lệch tâm 0.1812963
Chu kỳ quỹ đạo 1489.2813320
Độ bất thường trung bình 46.35560
Độ nghiêng quỹ đạo 6.12980
Kinh độ của điểm nút lên 72.30484
Acgumen của cận điểm 293.61308
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

22079 Kabinoff (2000 AU151) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 1 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22079 Kabinoff
31-22079-kabinoff-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)