User Tools

Site Tools


31-22065-colgrove-la-gi

Colgrove
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 5 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22065
Tên thay thế 2000 AZ99
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3719392
Viễn điểm quỹ đạo 2.4429698
Độ lệch tâm 0.0147522
Chu kỳ quỹ đạo 1364.3807263
Độ bất thường trung bình 219.07180
Độ nghiêng quỹ đạo 8.13901
Kinh độ của điểm nút lên 89.45969
Acgumen của cận điểm 196.69394
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

22065 Colgrove (2000 AZ99) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 1 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22065 Colgrove
31-22065-colgrove-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)