User Tools

Site Tools


31-22064-angelalewis-la-gi

Angelalewis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 5 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22064
Tên thay thế 2000 AQ99
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4405247
Viễn điểm quỹ đạo 3.0058623
Độ lệch tâm 0.1038005
Chu kỳ quỹ đạo 1641.4065596
Độ bất thường trung bình 12.47376
Độ nghiêng quỹ đạo 9.60833
Kinh độ của điểm nút lên 204.28518
Acgumen của cận điểm 139.91928
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

22064 Angelalewis (2000 AQ99) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 1 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22064 Angelalewis
31-22064-angelalewis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)