User Tools

Site Tools


31-22063-dansealey-la-gi

Dansealey
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 5 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22063
Tên thay thế 2000 AO99
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1067651
Viễn điểm quỹ đạo 2.5014445
Độ lệch tâm 0.0856470
Chu kỳ quỹ đạo 1277.4731694
Độ bất thường trung bình 333.46862
Độ nghiêng quỹ đạo 6.11784
Kinh độ của điểm nút lên 106.76121
Acgumen của cận điểm 119.79378
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

22063 Dansealey (2000 AO99) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 1 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22063 Dansealey
31-22063-dansealey-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)