User Tools

Site Tools


31-22057-brianking-la-gi

Brianking
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22057
Tên thay thế 2000 AE52
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9752108
Viễn điểm quỹ đạo 2.5710370
Độ lệch tâm 0.1310589
Chu kỳ quỹ đạo 1251.7946737
Độ bất thường trung bình 235.12625
Độ nghiêng quỹ đạo 6.45062
Kinh độ của điểm nút lên 329.15565
Acgumen của cận điểm 357.74781
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

22057 Brianking (2000 AE52) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 1 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22057 Brianking
31-22057-brianking-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)