User Tools

Site Tools


31-22038-margarshain-la-gi

Margarshain
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22038
Tên thay thế 1999 XJ182
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9592663
Viễn điểm quỹ đạo 2.5177105
Độ lệch tâm 0.1247369
Chu kỳ quỹ đạo 1223.2935895
Độ bất thường trung bình 181.61608
Độ nghiêng quỹ đạo 5.85969
Kinh độ của điểm nút lên 9.18559
Acgumen của cận điểm 67.44929
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

22038 Margarshain (1999 XJ182) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 12 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22038 Margarshain
31-22038-margarshain-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)