User Tools

Site Tools


31-22005-willnelson-la-gi

Willnelson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22005
Tên thay thế 1999 XK47
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7862869
Viễn điểm quỹ đạo 3.2427567
Độ lệch tâm 0.0757118
Chu kỳ quỹ đạo 1911.7278770
Độ bất thường trung bình 358.57443
Độ nghiêng quỹ đạo 0.88362
Kinh độ của điểm nút lên 320.86065
Acgumen của cận điểm 319.07374
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

22005 Willnelson (1999 XK47) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22005 Willnelson
31-22005-willnelson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)