User Tools

Site Tools


31-22003-startek-la-gi

Startek
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22003
Tên thay thế 1999 XO42
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7822132
Viễn điểm quỹ đạo 3.0908584
Độ lệch tâm 0.0525526
Chu kỳ quỹ đạo 1838.0247810
Độ bất thường trung bình 162.72284
Độ nghiêng quỹ đạo 1.46320
Kinh độ của điểm nút lên 7.48915
Acgumen của cận điểm 136.30013
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

22003 Startek (1999 XO42) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22003 Startek
31-22003-startek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)