User Tools

Site Tools


31-22002-richardregan-la-gi

Richardregan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22002
Tên thay thế 1999 XB42
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2857482
Viễn điểm quỹ đạo 2.9801288
Độ lệch tâm 0.1318642
Chu kỳ quỹ đạo 1560.4846449
Độ bất thường trung bình 258.20020
Độ nghiêng quỹ đạo 3.37507
Kinh độ của điểm nút lên 244.32906
Acgumen của cận điểm 279.69111
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

22002 Richardregan (1999 XB42) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22002 Richardregan
31-22002-richardregan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)