User Tools

Site Tools


31-21999-disora-la-gi

Disora
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Mallia
Nơi khám phá Campo Catino
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21999
Tên thay thế 1999 XS38
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2378060
Viễn điểm quỹ đạo 3.0837992
Độ lệch tâm 0.1589733
Chu kỳ quỹ đạo 1585.3216827
Độ bất thường trung bình 148.45089
Độ nghiêng quỹ đạo 14.31569
Kinh độ của điểm nút lên 78.95448
Acgumen của cận điểm 189.06999
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

21999 Disora (1999 XS38) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1999 bởi F. Mallia ở Campo Catino.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21999 Disora
31-21999-disora-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)