User Tools

Site Tools


31-21991-zane-la-gi

Zane
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 6 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21991
Tên thay thế 1999 XM23
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5880729
Viễn điểm quỹ đạo 3.0830489
Độ lệch tâm 0.0872801
Chu kỳ quỹ đạo 1744.0418082
Độ bất thường trung bình 330.35295
Độ nghiêng quỹ đạo 3.13032
Kinh độ của điểm nút lên 113.21572
Acgumen của cận điểm 237.79993
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

21991 Zane (1999 XM23) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 12 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21991 Zane
31-21991-zane-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)