User Tools

Site Tools


31-21990-garretyazzie-la-gi

Garretyazzie
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 6 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21990
Tên thay thế 1999 XH22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6084832
Viễn điểm quỹ đạo 3.2271118
Độ lệch tâm 0.1060095
Chu kỳ quỹ đạo 1820.4600596
Độ bất thường trung bình 315.21460
Độ nghiêng quỹ đạo 2.55940
Kinh độ của điểm nút lên 149.07140
Acgumen của cận điểm 187.26167
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

21990 Garretyazzie (1999 XH22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 12 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21990 Garretyazzie
31-21990-garretyazzie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)