User Tools

Site Tools


31-21989-werntz-la-gi

Werntz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 5 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21989
Tên thay thế 1999 XU20
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5516367
Viễn điểm quỹ đạo 3.6840963
Độ lệch tâm 0.1816081
Chu kỳ quỹ đạo 2010.8732385
Độ bất thường trung bình 175.67365
Độ nghiêng quỹ đạo 3.81336
Kinh độ của điểm nút lên 189.99102
Acgumen của cận điểm 244.46944
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

21989 Werntz (1999 XU20) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 12 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21989 Werntz
31-21989-werntz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)