User Tools

Site Tools


31-21986-alexanduribe-la-gi

Alexanduribe
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21986
Tên thay thế 1999 XO17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0581791
Viễn điểm quỹ đạo 2.6878457
Độ lệch tâm 0.1326724
Chu kỳ quỹ đạo 1335.2065292
Độ bất thường trung bình 126.47280
Độ nghiêng quỹ đạo 7.46293
Kinh độ của điểm nút lên 43.99417
Acgumen của cận điểm 322.69566
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

21986 Alexanduribe (1999 XO17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 12 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21986 Alexanduribe
31-21986-alexanduribe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)